Home Kontakt Pastoračná rada
Pastoračná rada

Informácie: Peter Dobrovič
Dominik Podstavek 0905 273 869
František Poleč 0908 933 661
Štefan Murín 0915 806 553
Božena Podstavková 0907 833 761
Agneša Brišová 0910 201 593