Home Modlitby Úcta k Božskému Srdcu Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu
Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu | Tlačiť |

Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

(Schválil pápež Lev XII. v roku 1899)

Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
alebo
Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.

Otec na nebesiach, Bože,                 zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duchu Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,
Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca,    
Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone panenskej Matky,
Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím slovom,
Srdce Ježišovo, Srdce nekonečnej velebnosti,
Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží,
Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho,
Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba,
Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky,
Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti,
Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti,
Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností,
Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály,
Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc,
Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania,
Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva,
Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie,
Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali,
Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami,
Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné,
Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú,
Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti,
Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy,
Srdce Ježišovo, potupami preplnené,
Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti strýznené,
Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné,
Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté,
Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy,
Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie,
Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie,
Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov,
Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú,
Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v tebe umierajú,
Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta.   Zľutuj sa nad nami Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta.   Vyslyš nás Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta.   Zmiluj sa nad nami.

    * Ježišu, tichý a pokorný srdcom 
    * Pretvor naše srdce podľa svojho srdca.

Modlime sa. Všemohúci a Večný Bože, pozri na srdce svojho milovaného Syna a na chvály a zadosťučinenia, ktoré ti prináša za nás hriešnikov, odpusť nám, uzmierený, keď ťa prosíme o tvoje milosrdenstvo v mene tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Zdroj: Nábožné výlevy  SSV Trnava 2010