Home Sviatosti Sviatosť Birmovania
Sviatosť Birmovania

1285 Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. „Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom“.

Kandidát birmovania, ktorý dosiahol vek usudzovania, musí vyznať vieru, byť v stave milosti, mať úmysel prijať túto sviatosť a musí byť pripravený vziať na seba úlohu Kristovho učeníka a svedka.

Zdroj:Nábožné výlevy

Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku
1 Čo hovorí katechizmus katolickej Cirkvi
2 Základné vedomosti, ktoré treba vedieť pri prinesení prihlášky na birmovku