Home Sviatosti Krstu
Krstu

Čo je potrebné k prijatiu sviatosti krstu?

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove." (KKC 1213)

Krst sú povinní prísť nahlásiť rodičia dieťaťa osobne (aspoň jeden rodič) na farský úrad. Potrebné je so sebou priniesť:

  • sobášny list
  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz

 

Nahlásiť sa je možné každý deň, najlepšie po sv. omšiach. Rodičia a krstní rodičia musia byť pokrstení katolíci, pristupovať k svätému prijímaniu a žiť kresťanským spôsobom života. Ak rodičia dieťaťa žijú v nemanželskom zväzku, t.j. v civilnom manželstve alebo konkubináte, krst dieťaťa sa oddiali, pokiaľ si rodičia nedajú všetko do poriadku. To isté platí aj o krstných rodičoch.

Rodiča a krstní rodičia sa musia zúčastniť krstnej náuky, ktorá je po dohode s kňazom. Ak sú krstní rodičia z inej farnosti a z vážneho dôvodu sa nemôžu zúčastniť, je potrebné priniesť potvrdenie o absolvovaní tejto náuky od miestneho farára. Ak sa náuky nezúčastní jedna strana bez ospravedlnenia, dieťa nebude možné pokrstiť.

Ak sa niekto nenarodí z vody a Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha je duch (Jn 3,5-6)

1213 Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove."

Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku
1 Čo hovorí katechizmus katolickej Cirkvi