Home Sviatosti Sviatosť manželstva
Sviatosť manželstva

Čo je potrebné k prijatiu sviatosti manželstva?

Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti. (KKC 1601)

Záujemcovia o prijatie sviatosti manželstva musia nahlásiť svoje rozhodnutie a spísať zápisnicu najmenej tri mesiace dopredu. V prvom rade je potrebné nahlásiť termín sobáša. Sobášna zápisnica môže byť spísaná len na základe žiadosti o uzavretie manželstva, ktorú si snúbenci podávajú na Matričnom úrade v Oravskej Lesnej. K tomu sú potrebné občianske preukazy a rodné listy.

K sobášnej zápisnici potrebujeme krstné listy snúbencov, ktoré vydávajú farské úrady v mieste krstu a ktoré ku dňu spísania zápisnice nesmú byť staršie ako tri mesiace. Aby mohlo byť uzavreté sviatostné manželstvo, snúbenci musia byť pokrstení katolíci, pobirmovaní, pristupovať k sv. prijímaniu a žiť kresťanským spôsobom života. V opačnom prípade sa vyžaduje povolenie diecézneho biskupa.

 

Snúbenci musia absolvovať prípravu podľa dohody s kňazom na farskom úrade. 

 

V našej farnosti sobášime každú sobotu okrem adventu a pôstu.

"Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak sú aj muži povinní milovať, svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, lebo sme údmi jeho tela. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. (Ef 5,25-32)

A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje." (Mt 19,6)

Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku