Home Modlitby Modlitba posvätného ruženca
Modlitba posvätného ruženca

Ruzenec

Kresťanská modlitba sa prednostne venuje rozjímaniu o "Kristových tajomstvách", ako je to pri čítaní Božieho slova pri ruženci. (KKC 2708)

Modlitba posvätného ruženca je starodávná a pritom obľúbená modlitba našich veriacich.

Pôvodcom doterajšej formy posvätného ruženca je dominikán, blahoslaný Alain de Roche (1428-1478), ktorý upravil predchádzajúce viaceré tajomstvá ruženca na pätnásť a rozdelil ich do troch skupín: päť venoval skrytému životu Pána Ježiša, päť jeho utrpeniu a smrti a päť jeho zmŕtvychvstaniu a nanebovzatej Panne Márii. Tak vznikol ruženec s tromi častami: radostný, bolestný a slávnostný.

Blahoslavený pápež Ján Pavol II. 16. októbra 2003 vydal apošolský list Rosarium Virginis Mariae, v ktorom zaviedol nových päť desiatkov ruženca tajomstvá svetla.

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec spoločne v kostole, kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve a nábožnom združení. Za iných okolností sa získavajú čiastočné odpustky. Uvedené odpustky sa viažu na päť desiatkov ruženca.

Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku
1 Ruženec k Božiemu Milosrdenstvu
2 Marianský Ruženec