Home Modlitby Modlitba za čistotu srdca
Modlitba za čistotu srdca

Milá Matka ustavičnej pomoci, pozri na mňa. Kľačím pri tvojich nohách. Som tvoje slabé dieťa, ktoré ťa prosí o pomoc.

Moje telo je príbytok Najsvätejšej Trojice. Ježiš predsa povedal: "Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok."(Jn 14, 23) Áno, moje telo je chrámom dobrého Boha, býva v ňom Boží Duch. Teraz chápem, prečo má Ježiš tak rád tých, čo si zachovávajú čisté nevinné telá, čo si zachovávajú Boží chrám čistý. Teraz aj chápem strašné slová, ktoré povedal Ježiš o tých, čo budia pohoršenie: " Pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny." (Mt 18,6) A sv. Pavol hovorí:" Uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník ani nečistý... nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve." (Ef 5,5)

Drahá nebeská Matka, som vo veľkom nebezpečenstve. Skazený svet ma chce tisícorakými osídlami olúpiť o moju čistotu, Moja vlastná žiadostivosť ma vedie do týchto vábivých pascí.

Matka, posilňuj ma v tomto boji, chráň mi čistotu. Amen

Zdroj. Nábožné výlevy

Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku